فینگولیمد
   
 
  • داروسازی ابوریحان برای ارائه بهتر خدمات (درمانی،آموزشی،رفاهی و ...) به مصرف کنندگان فینگولیمد نیاز به درج اطلاعات شما عزیزان در سایت دارد. ضمنا" این شرکت متعهد می گردد تمامی اطلاعات شما را محفوظ و در سوابق مربوطه بصورت محرمانه بایگانی نماید.


   خواهشمنداست با دقت اطلاعات زیررا تکمیل فرمائید.

  • فرم جمع آوری اطلاعات مصرف کنندگان
   نام
   *
   نام خانوادگی
   *
   جنیست
   *
   تاریخ تولد
   شاغل
   *
   کد ملی
   *
   پزشک معالج
   *
   تاریخ تشخیص MS
   *
   داروی مصرفی قبلی
   تاریخ شروع مصرف فینگولیمد
   *
   تلفن ثابت به همراه کد

   مثال: 02177707173
   تلفن همراه
   *
   استان
   *
   شهر
   *
   آدرس دقیق پستی
   *
   بیشتر از کدام داروخانه داروی فینگولیمد را تهیه می فرمایید
   ایمیل
   کد امنیتی
   تولید مجدد کد امنیتی
   *